- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
  - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2007-2008 mokslo metai

     Su džiaugsmu ir dėkingumu 2007-2008 mokslo metų pradžios ir pabaigos švenčių metu sulaukėmė mokyklos fundatorių gerb. ponios Aleksandros ir Dr. Juozo Kazickų. Mokslo metų pabaigos šventės metu 33 mokinių šeimos buvo pakviestos atsiimti ne tik vokus su savo metiniais akademiniais pažymėjimais, testais ir gražiausiais rašiniais prisiminimui, bet ir padėkos raštus, kuriuos teikė gerb.Aleksandra Kazickienė. Mokyklos vardu padėkos raštus gavo dar apie 30 lietuvių bendruomenės narių už nuolatinę pagalbą palaikant lietuvybę už Lietuvos ribų. Visos šeimos ir svečiai buvo pakviesti nusifortografuoti su mokyklos fundatoriais istorijai.
2007-2008 mokslo metais patys mažiausieji mokėsi pirmąsias raides ir skaičius lietuviškai. Vyresnieji tęsė lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos studijas. Per mokslo metus mokiniai sudalyvavo JAV LB švietimo tarybos organizuotuose piešinių apie Lietuvą ir rašinių Šiluvos 400 jubiliejinių metų tema konkursuose. Taip pat mokiniai dalyvavo laikraščio „Vakarai“ skelbtame piešinių konkurse „Aš-lietuvis“. Mokykla veikė 33 šeštadienius, kurių kiekvieno metu buvo keturios pamokos po 45 minutes.

     Per mokslo metus buvo suorganizuoti šie renginiai (mokyklos kolektyvui ir visai lietuvių bendruomenei): mokslo metų pradžios šventė, Helovynas, kelionė į krepšinio rungtynes Washington DC, Kūčių vakaronė, Naujųjų metų sutikimas kalnuose, kelionė į spektaklį „Wintuk“ Niujorke, Rausvojo kaspinėlio vakaras krūties vėžiu sergančiai R. Zinkevičienei, Vasario 16 minėjimas su svečiais pirmabangiais ir antrabangiais Long Island lietuviais bei LR konsulu Niujorke amb.J.Paslausku, mažytis Džiazo koncertas (su K. Vaiginiu ir D. Vyšniausku) besilaukiančioms mamoms, Velykos, Kelionė į Jungtines Tautas (susitikimas su Lietuvos Misija ir diplomatu D. Čekuoliu) ir Lietuvos Respublikos konsulatą Niuojorke. Meno diena  „Lietuva ir jos legendos“ susidėjo iš ryto ir vakaro dalių. Ryte mokiniams buvo surengtas pasirodymas „Piešiu piešiu pasaką “(režisuotas lietuviškų vaikiškų knygų iliustratorių) bei „Muzikinis pokalbis“ (lietuviai muzikantai pakviete vaikus sugroti kartu su džiazo grupe). Vakare vyko „Tapytas džiazas“, skirtas Dr. Juozo Kazicko 90mečiui. Meno dieną sukūrė dailininkai G. Jocius, R. Kiaulevičius, R.Marčius bei muzikantai K.Vaiginis, D.Vyšniauskas, K. Krajncan, R. Pate, D. Shamat bei operatorius L. Natkevicius. Dar keletas 2007-2008 metų įvykių : vizitas į meno galerijoje eksponuotą R.Marčiaus parodą, Motinos diena, Sporto ir draugystės šventė kartu su Maironio lituanistine mokykla, Foto diena, Tėvo diena paminėta per Mokslo metų pabaigos šventę. Kartą per mėnesį per didžiąją pertrauką mokiniai dainavo „ilgiausių metų“ gimtadienininkams. Vaikai, lydimi mokytojų, prasidėjus atostogoms, nuvyko į „Splish Splash“ (Riverhead) vandens parką. Vos pasibaigus mokslo metams, mokyklos šeimos buvo pakviestos aplankyti mokyklos fundatorius gerb. p. A. ir Dr. J. Kazickus East Hampton‘e ir jiems įteikti per meno vakarą tapytojo G. Jociaus sukurtą paveikslą „Vilties paukštė“ bei pasveikinti Dr. Kazicką su jubiliejumi. Vasaros pabaigoje grupelė šeimų nuvyko stovyklauti prie George (upstate New York) ežero, visas autobusas lietuvių aplankė Brooklyn prieplaukoje stovintį kruizinį laivą“Carribean Princess“ ir susitiko su krepšininku A. Karnišovu. Vasarą ir toliau lietuvių šeimos su vaikais rinkosi Tiana (Hampton Bays) paplūdimyje žaisti tinklinio, o vyrai ir vėl sulošė draugiškas futbolo rungtynes su meksikiečiais.

     Mokyklai buvo sukurtas tinklalapis www.akazickasls.org. Jį sukūrė ir toliau tvarko Gintautė Genender. Kolektyvas pasipildė nauja mokytoja darželinukams Rita Klimavičiene. Ir toliau mokykloje dirbo pradinukų mokytoja Ramunė Kurbanovienė, lietuvių kalbos ir literatūros – Renata Petrauskienė, geografijos ir gamtos pažinimo – Jolanta Vilčinskienė, Lietuvos istorijos – Algirdas Vyšniauskas, muzikos keleta pamokų pravedė Irma Diržienė. Budinčiąja ir toliau buvo Martina Ulskienė. Motinystės atostogų išėjusią buhalterę Gitaną Albinson pakeitė Daiva Matonienė. Tėvų komiteto pirmininke liko Renata Cheshire, tėvų komiteto nariais: Arūnas Laužadis, Linas Smoriginas, Haroldas Kurbanovas ir Algis Vadeika. Mokyklai vadovavo Neila Baumilienė.

     Antrųjų mokslo metų pabaigos šventės metu Dr.Giedrė Kumpikas, Tautos Fondo valdybos pirmininkė, mokyklai padovanojo Encyclopedia Britannica (37 knygas). Vasario 16 minėjime Jungtinėse Tautose  A. Kazickienės lituanistinei mokyklai atstovauti buvo pakviesti N. ir G. Baumilai. Mokykla bendravo ir sulaukė pabalgos mokymo priemonėmis iš Kazickų Šeimos Fondo Vilniaus skyriaus, toliau bendradarbiavo su TMID (Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu) bei Vilniaus Univeristeto lituanistikos katedra. Finansinės paramos sulaukė iš JAV LB Švietimo tarybos ir Lietuvių Fondo bei buvo ir toliau finansiškai remiama Kazickų Šeimos Fondo. Mokslo metų eigoje tarp administracijos ir p. Aleksandros ir Dr. Juozo Kazickų buvo nuolatinis bendradarbiavimas.

     Kun. Vyt Volerto ir muzikės Lauros Balnytės dėka St. John the Evangelist parapijoje Riverhead toliau vyko lietuviškos mišios, po kurių lietuviai rinkosi kavai.

    Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos šeimos ir kolektyvas dėkingi visiems, kurie padeda įgyvendinti šią lietuviškos mokyklos viziją. Už visas mokyklos renginių ir švenčių nuotraukas, kurios yra panaudotos tinklalapio fotografijų galerijoje bei įeis į istoriją, esame ypač dėkingi Kęstučio ir Daivos Jankūnų bei Jeff ir Renatos Cheshire šeimoms, už muziką ir visą darbą su muzikine technika Vilmos Bendarinaitės ir Algirdo Vyšniausko šeimai. Visiems ačiū už Jūsų laiką, pagalbą ir profesionalumą.

     Šie mokslo metai buvo itin spalvingi mokinių piešiniais ir rašiniais, įdomiais žmonėmis, parodomis, susitikimais, kelionėmis, jie buvo aprašyti daugiau nei dešimty straipsnių „Amerikos lietuvyje“ (žr.Spauda)