- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
  - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

Trečiuosius mokslo metus prisimenant

     A.Kazickienės lituanistinėje mokykloje (Long Island, NY) birželio 13 d. baigėsi tretieji mokslo metai

     Kiekviena lituanistinė mokykla, nors veikia pagal JAV LB švietimo tarybos gaires, kuriasi, veikia ir tobulėja skirtingai. Pirmieji Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos mokslo metai buvo ypatingi, nes jie buvo... pirmieji, viskas nauja: daug reikėjo sužinoti, dar daugiau – patiems sugalvoti. Antraisais mokslo metais buvo daug  nepaprastai spalvingų renginių. Tretieji 2008-2009 mokslo metai pasižymėjo akademinėmis ir administracinėmis naujovėmis: mokyklai buvo pagaminti  uniforminiai marškinėliai, mokyklą baigė pirmieji abiturientai, viena mokinė dirbo mokytojos padėjėja, buvo išduoti nauji pažymėjimai pagal naują vertinimo sistemą ir nauji garbės raštai...

     Birželio 13 d. Aleksandros Kazickienės lituanistinėje mokykloje baigėsi tretieji mokslo metai.  Dėl ponios Aleksandros Kazickienės ligos, šventėje nedalyvavo nei ji pati nei dr. Juozas Kazickas, tačiau jis perdavė pačius nuoširdžiausius sveikinimus. Palinkėjo mokytojams ir mokiniams geros vasaros, o rudenį ir vėl sugrįžti į mokyklą. Tėvams reiškė padėką, kad kiekvieną savaitgalį, kai yra poilsio laikas, nesiilsi, o veža vaikus į lietuvišką mokyklą. Tai, dr. J. Kazicko žordžiais, yra didelės meilės reikalas, tad ir p.Kazickams malonu, kad žmonės nepamiršta ir mokina savo vaikus lietuvių  kalbos ir meilės Lietuvai... Mokyklos kolektyvas sustojo bendrai nuotraukai, kuri vietoje gimtadienio atvirutės ir su palinkėjimais sveikatos buvo veliau nusiųsta poniai Aleksandrai Kazickienei.

     2008-2009 mokslo metais mokyklą lankė trisdešimt aštuoni mokiniai. Mokytojais ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Algirdas Vyšniauskas (istorijos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) bei darželio klasės mokytojos padėjėja Gabrielė Petrauskaitė. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Martina Ulskienė (ūkvedė), Renata Cheshire (tėvų komiteto primininkė), Neila Baumilienė (mokyklos vadovė). 

     Mokiniai ir kolektyvas pasipuošė uniforminiai marškinėliais, kurių iniciatorė buvo Vilmos ir Miglės mama Rasa Mitrulevičienė. Metinio visuotinio susirinkimo metu buvo nuspręsta paprastus marškinėlius gaminti  geltonus, žalius ir raudonus (pagal Lietuvos vėliavą), o polo marškinėlius tik žalius. Ši akcija, kuriai  buvo surasti sponsoriai ir  kurių firmų pavadinimai buvo išsiuvinėti ant marškinėlių rankovių, o mokyklos emblema ant krūtinės, - mokyklai atnešė daugiau kaip tūkstančio dolerių pelną.

      Kaip ir anksčiau, mokykloje vyko  teminiai renginiai, šventinės vakaronės, išvykos. Metai prasidėjo išvyka į kruizinį laivą „Carribean Princess“ ir susitikimu su krepšininku A.Karnišovu. Įvyko Rausvojo kaspinėlio ir Dosnumo vakaras, Helovynas, Kalėdų vakaronė, išvyka į spektaklį „Spragtukas“, kelionė slidinėti kalnuose, Krepšinio turnyras sausio 13 d. atminti, grupės iš Lietuvos „Sekmadienis“ koncertas, Martinos gimtadienis „Gurneys spa“, šv.Velykų šventė, meno diena- išvyka į spektaklį „Hello Dolly“,  šeimų sporto šventė, stovyklavimas prie George ežero, išvyka į „Bodies“ parodą. Mokykos kolektyvo ir Long Island lietuvių vienybės dėka mokyklos vadovė buvo išrinkta laikraščio „Amerikos lietuvis“ 2008 metų žmogumi.

     Mokiniai dalyvavo JAV LB švietimo tarybos piešinių ir rašinių konkurse Lietuvos vardo 1000 mečiui paminėti. Piešinių konkursas vyko M.K. Čiurlionio muzikos ir tapybos tema, o piešimo pamoką pravedė dailininkė Rasa Valienė. JAV lituanistinių mokyklų mastu rašinių konkurse mūsų mokyklos mokinė Roberta Kurbanovaitė aprašiusi lietuvio savybes, išaukštintas Lietuvos himne, savo amžiaus grupėje laimėjo trečią vietą.

     Mokslo metų pabaigos šventėje didžiausiomis naujovėmis buvo naujai sukurti metiniai pažymėjimai. Dviejų rūšių pažymėjimai (lietuvių ir anglų kalbomis, kad mokiniai juos galėtų parodyti savo amerikietiškose mokyklose), buvo skirti mažiausiems ir vadinosi „Sveiki atvykę į lietuvių kalbos pasaulį“ ir vyresniesiems, kurie ir vadinosi „Pažymėjimai“. Visuose buvo užrašytas metinis  lankomumas valandomis, žinių vertinimas, o lietuvių kalbos mokėjimas vyriausioms dviems klasėms buvo suskirstytas pagal Europos Tarybos kalbos mokėjimo lygius (A1-C2).

     Naujovė buvo ir garbės raštai,skirti šiems mokiniams: už raštingumą - Kotrynai Jankūnaitei ir Aistei Furajevaitei, už darbštumą - Justui Klimavičiui ir Smiltenei Jankūnaitei, už geriausią lankomumą - Vilijai Baumilaitei ir Justui Vyšniauskui, už kūrybingumą Robertai Kurbanovaitei bei už padarytą pažangą lietuvių kalboje Justui Laužadžiui.

     Mokyklą baigė ir pirmieji trys abiturientai Roberta Kurbanovaitė ir Gintaras Jomantas bei Gabrielė Petrauskaitė. Visi jie buvo lankę mokyklas Lietuvoje ir jų lietuvių kalbos mokėjimas buvo įvertintas aukščiausiu C2 lygiu. Abiturientams tėvų komiteto pirmininkė Renata Cheshire padarė siurprizą ir juos apvilko žaliais apsiaustais ir kepuraitėmis. Tikimės, kad 2009-2010 mokslo metais  jie savanoriškai dirbs mokykloje darželio klasėje mokytojos  pagalbininkais, nes kitais metais laukiama dar kelių mažųjų mokinukų.

     Mokslo metų pabaigos šventėjė kalbėjo Grace Episcopal bažnyčios, kurios patalpas mokykla nuomoja, pastorė Motina Mary, palaiminusi visus ir palinkėjusi laimingai praleisti vasarą ir grįžti rugsėjį į mokyklą. Šventės metu lietuvių kalbos mokytoja  Renata Petrauskienė abiturientus palydėjo Justino Marcinkevičiaus eilėmis. Atsisveikinimo akcentu tapo Kosto Smorigino daina „Paukščiai“, kurią prieš visiems sudainuojant, gitara solo sugrojo Justas Laužadis.

    Kaip ir per kiekvieną šventę, buvo rodomi skaidrių montažai: vienas jų skirtas abiturientams, kitas prisimenant šeimų sporto šventę. Metų pabaigos vakaro akcentu tapo mokytojų sugalvota vaivorykšė iš kelių šimtų balionų .Šventės (o ir mokslo metų) akimirkas įamžino savanoriai foto metraštininkai Daiva ir Kęstutis Jankūnai, Renata ir Jeff Cheshire bei Jolanta Vilčinskienė. Taip pat dėkojame Avos ir Mios tėtei James Albinson, kuris savo meno studijoje „LIAFA“ (Long Island Academy of Fine Art )pradėjo mokyti  lietuvių vaikus piešti  ir ateityje svajoja galerijoje padaryti tik lietuvių bendruomenės vaikų meno parodą. Rugsėjo 12 d. kviečiame vėl visus į mokyklą – pradėti ketvirtuosius mokslo metus.