- NAUDINGA INFORMACIJA

  - MOKYKLOS BIBLIOTEKA
      - KNYGOS VAIKAMS
      - KNYGOS PAAUGLIAMS
      - GROŽINĖ LITERATŪRA
    - DALYKINĖ LITERATŪRA
      - DVD ir CD


    - KNYGĄ UŽSISAKYKITE ADRESU:
      
biblioteka@akazickasls.org

    - LAIŠKE NURODYKITE:
      - Knygos autorių
      - Knygos pavadinimą
      - Knygos Inventoriaus Nr.

    - KNYGĄ ATSIIMKITE:
      - Artimiausią šeštadienį
      - A. Kazickienės lituanistinėje mokykloje
      - Kreipkitės į Gintautę.
            

         
 
  DALYKINĖ LITERATŪRA:
1 2  sekantis knygų puslapis        
  1. MŪSŲ METAI IR ŠVENTĖS / Angelė Vyšniauskaitė
        Kaunas, 1993. - Inv.Nr. KN 004
 
  2. UNESCO PASAULIO ATMINTIS. LIETUVOS NACIONALINIS REGISTRAS
        Vilnius, 2009. - Inv.Nr. KN 086
 
  3. UNESCO PASAULIO ATMINTIS. LIETUVOJE
        Vilnius, 2009. - Inv.Nr. KN 087
 
  4. THE BALTIC WAY
        Inv.Nr. KN 093
 
  5. TŪKSTANTMEČIO ŽIEDAS. VILTIES IR MEILĖS LAIŠKAI LIETUVAI
        Vilnius, 2012. - Inv.Nr. KN 096
 
  6. MANO! ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS
        Vilnius, 2011. - Inv.Nr. KN 101
 
  7. MANO! KERNAVĖ
        Vilnius, 2011. - Inv.Nr. KN 106
 
  8. LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ RŪMAI - PRAEITIS, ATVERTA ATEIČIAI /
       Vydas Dolinskas. - Vilnius, 2011. -  Inv.Nr. KN 115
 
  9. VILNIAUS UNIVERSITETO ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS VARPINĖ / dr. Ramūnas Kondratas
       Vilnius, 2010. - Inv.Nr. KN. 117
 
 10. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
        Vilnius, 2012. - Inv.Nr. KN 120
 
 11. KREPŠINIO TRENERIS ANTANAS SIREIKA / Leonas Karaliūnas
        2006. - Inv.Nr. KN 124
 
 12. ATVIRUKAI / Nijolė Jankutė
        JAV, 1999. - Inv.Nr. KN 125
 
 13. BURTAS MESTAS / Miroslav Plzak
        Vilnius, 2006. - Inv.Nr. KN 149
 
 14. CHARIZMOS TRENIRUOTĖ MOTERIMS/ Kay Hoffman
        Vilnius, 2006. - Inv.Nr. KN 159
 
 15. APAŠTALO PAULIAUS PAŽINIMO ABĖCĖLĖ / Giuseppe Pulcinelli
        Vilnius, 2008. - Inv.Nr. KN 163
 
 16. GYVENIMAS ANAPUS/ Sylvia Browne, Lindsay Harrison
        Kaunas, 2003. - Inv.Nr. KN 168
 
 17. PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA / Martynas Mažvydas
        Vilnius, 1974. - Inv.Nr. KN 171
 
 18. NES NEŽINOJAU, KAD TU NEŽINAI / Rūta Oginskaitė
        Vilnius, 2009. - Inv.Nr. KN 174
 
 19. DEMONŲ APSĖSTAS PASAULIS / Carl Sagan
        Vilnius, 2001. - Inv.Nr. KN 188
 
 20. ŠEKSPYRAS APIE MEILĘ / Helen Exley
        Vilnius, 2002. - Inv.Nr. KN 189
 
 21. DIDYSIS MAFIJŲ PABUDIMAS / Xavier Raufer
        Vilnius, 2006. - Inv.Nr. KN 215
 
 22. GYDO IR MAITINA ŽOLĖS  I
        Vilnius, 2002. - Inv.Nr. KN 244
 
 23. SENOLIŲ RECEPTAI ARBA KAIP GYDYTIS PAČIAM
        Vilnius, 1999. - Inv.Nr. KN 245
 
 24. SVEIKATA MŪSŲ VALIOJE II / Polis Bregas
        Vilnius, 1995. - 42 p. - Inv.Nr. KN 246
 
 25. JĖZUS - MŪSŲ DALIA/ Vilhelmas Bušas
        Šiauliai, 1995. - Inv.Nr. KN 248
 
 26. VIEŠNAGĖ PAS VELNIUS / Bronius Jauniškis
        Kaunas, 2000. - Inv.Nr. KN 249
 
 27. KLAIPĖDA. ISTORIJA POPULIARIAI
        Klaipėda, 2002. - Inv.Nr. KN 250
 
 28. TĖVIŠKĖ / Vytautas Ylevičius
        Vilnius, 1971. - Inv.Nr. KN 251
 
 29."LIETUVIŲ NAMAI" - RAIŠKIAUSIAS PERMAINŲ ŽENKLAS
        Vilnius, 2011. - Inv.Nr. KN 252
 
 30. LIETUVOJE KRIKŠČIONYBĘ ĮVEDĖ MINDAUGAS / Antanas Marma
        JAV, 1986. - Inv.Nr. KN 253
 
 31. KRYŽIŲ KALNAS / Aleksandras Ostašenkovas
        Šiauliai, 1993. - Inv.Nr. KN 254
 
 32. MINDAUGAS/ Edvardas Gudavičius
        Vilnius, 1998. - Inv.Nr. KN 255
 
 33. VILJAMAS IR KEITĖ. Jų meilės sakmė / Robertas Džobsonas
        Vilnius, 2011. - Inv.Nr. KN 263
 
 34. SAULĖLYDŽIO SAGA. JAUNATIS/ Mark Cotta Vaz
        Vilnius, 2010. - Inv.Nr. KN 267
 
 35. VISKAS APIE DEKUPAŽĄ / Sudarė Dario Dondi
        Kaunas, 2009. - Inv.Nr. KN 304
 
 36. SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 90-TIES METŲ ISTORIJA (1886-1976)
        Vytautas Širvydas, Antanas Diržys, Algirdas M. Budreckis. - JAV, 1976. - Inv.Nr. KN 342
 
 37. VARDAI NUO A IKI Ž / Sudarė Nijolė Blaževičiūtė
        Vilnius, 2004. - Inv.Nr. KN 372
 
 38. DEKUPAŽO MAGIJA / Rima Aidietė
        Vilnius, 2010. - Inv.Nr. KN 379
 
 39. LIETUVIŲ TEATRO RAIDOS BRUOŽAI  I/ V. Maknys
        Vilnius, 1972. - Inv.Nr. KN 380
 
 40. KAS DEDASI SU MANIM?/ Isabelle Filliozat
        Vilnius, 2001. - Inv.Nr. KN 403
1 2  sekantis knygų puslapis