- KAS YRA KAS


            
         
 Lietuvis Gydytojas:
Saulius J. Skeivys, MD
Woodside Family Health Center
57-18 Woodside Ave., Woodside, NY 11377
tel. 718-639-3600
 
JAV lietuvis, kalba lietuviškai, apie 50m. amžiaus, dėsto mediciną universitetuose, gydo vyskupą P. Baltakį ir lietuvių kunigus. Labai išsamus ir geranoriškas žmogus.
Reikia registruotis prieš 10-14 dienų. Pirmas vizitas $60, kiti po $40.
 
 Imigraciniais klausimais:

Catholic Migration Center
51-27 Queens Blvd., Woodside, NY 11377
tel. 718-651-5490

 
Tai nemokama imigracinių advokatų kontora. Į ją geriausiai eiti, prieš tai pasiskambinus kun.Vyt. Volertui, kuris atsakingas už lietuvių imigracinius reikalus per Katalikų bažnyčią.
Kun.Vyt. Volerto tel: 718-326-2236