- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

  - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS            

         

            Grace Episcopal parapija ir Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla

    Kai 2006 metais lietuviškos mokyklos sukūrimo mintys dar buvo brandinamos, o 30 mokinių jau buvo užregistruota, lietuvė mama Gitana Albinson pasiryžo surasti mokyklai patalpas. Nors Riverhead miestas jau seniai buvo parinktas kaip tinkamiausia vieta mokyklai, Gitana išsiaiškino, kad pasirinkimas nebuvo didelis. Vietos lietuviškai mokyklai nuomoti šeštadieniais nebuvo nei privačiose, nei miesto viešosiose mokyklose, nei vaikų darželiuose.  Iš vietinių įvairių bažnyčių sąrašo, tik Grace Episcopal bažnyčios Pastorė Motina Mary Guard pasirodė turinti tinkančias patalpas, o pati asmeniškai buvo kantri ir palanki lietuvių tėvų svajonės įgyvendinimui. Dėka Motinos Mary kantrybės ir gerumo, 2006 m. Spalį, Aleksandros Kazickienės lituanistinę mokyklą buvo įmanoma atidaryti kaip tik laiku, kol mokyklos fundatoriai p. A. ir Dr. J. Kazickai dar nebuvo išvažiavę iš JAV, ir kol mokslo metai neįsibėgėjo, kad pagal kalendorių užtektų bent 30 privalomų šeštadienių iki vasaros.

    Per peknerius mokslo metus, A.Kazickienės lituanistinėje mokykloje beveik 50-čiai Long Island lietuvių mokinių bus pravesta daugiau kaip 500 lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos ir biologijos bei muzikos pamokų, kad vaikai ir jų šeimos galėtų ne tik išsaugoti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, bet kad ir tarpusavy bendraudami lengviau prisitaikytų prie naujo gyvenimo JAV.  A. Kazickienės lituanistinė mokykla * Grace Episcopal bažnyčioje ir salėje bus pravedusi apie 50 renginių: susitikimų, švenčių, šokių, koncertų, vakaronių ir t.t., kurių kiekviename dalyvavo apie 100 lietuvių.

    Motina Mary suteikdavo maldas ir palaiminimus, paramą ir pagalbą. Jos maldos saugojo mūsų vaikus, jų šeimas, mokyklos kolektyvą ir jų visų darbus. Šios patalpos buvo labai saugios ir palaimintos, ir dėl to labai vertinamos lietuvių bendruomenės. Kaip pavyzdžiu gali būti 2007-2008 mokslo metų pabaigos šventė. Jos metu apie 150 lietuvių dainavo, juokėsi, fotografavosi, atsiiminėjo Padėkos raštus ir diplomus, neturėdami supratimo, kad tuo metu virš jų galvų praūžė stipri audra, nudraskiusi medžių šakas ir išvarčiusi pakelių ženklus, tačiau lietuviai niekas nenukentėjo...

    Grace Episcopal bažnyčia buvo kaip saugi oazė A.Kazickienės lituanistinei mokyklai, kuri tarnauja apie penkiems šimtams Long Island lietuvių kaip kultūros ir informacijos centras. Daug lietuvių galvoja, kad Grace Episcopal bažnyčios ir A.Kazickienės lituanistinės mokyklos draugystė buvo  abipusiai naudinga. Grace Episcopal bažnyčios pastorės ir narių atvirumas ir pasitikėjimas lietuviais gelbstėjo lietuviams burtis, o lietuviai vaikai ir mokyklos akademinis kolektyvas suteikė Grace Episcopal bažnyčiai ir parapijai jaunatviškos teigiamos energijos.

    2011-2012 mokslo metų pradžioje 8 nauji studentai pradėjo mokslus A. Kazickienės lituanistinėje mokykloje ir pasidarė akivaizdu, kad bus sunku sutalpinti visus mokyklos studentus esančiose patalpose. Buvo pradėta ieskoti naujesnių, erdvesnių namų mokyklai ir gan greitai mus priglaudė Our Redeemer liuteronų bažnyčia. A. Kazickienės lituanistinė mokykla persikraustė į naujus namus, tačiau mes liksime amžinai dėkingi Grace Episcopal bažnyčiai uz meilę ir pagalbą per pastaruosius penkerius metus.

*Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija, sukurta mokymo tikslais ir veikianti pagal JAV LB švietimo tarybos nuostatus (IRS Tax exempt # 36-2985877)