Jaukių, saugių 2017-ųjų, sveikatos ir
 laimės Jūsų šeimoms. Ačiū visiems už
 nuolatinį rūpestį Lietuva, jos kalbos,
 kultūros išsaugojimą, už rūpestį jos
 žmonių bendryste ir gerove, kur jie
 bebūtų ar Tėvynėje, ar
 diasporoje/išeivijoje.
 Ačiū, kad lankote, kad remiate AKLM !


  Artimiausi įvykiai:

  - Vasario 11d.
          Pamokos
          Nepriklausomybės dienos           minėjimas

  - Vasario 18d. -
          Pamokos

  - Vasario 25d.
          Pamokos
          Užgavėnių blynai
          Gimtadieniai

  Visų labai lauksime
                                   Iki greito!

         

                                                           
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui
         ir Lietuvių Fondui už paramą!