Širdingai dėkojame Rimui Vaičaičiui
 už nuostabias eiles ir savo gyvenimo  istorijos pasakojimu. Ačiū mieloms  mokytojoms už vakaro suorganizavimą
 ir visiems susirinkusiems pabūti,  pasiklausyti, pabendrauti.


  Artimiausi įvykiai:

  - Vasario 16 d.
      - Pamokos
      - Nepriklausomybės dienos minėjimas

  - Vasario 23 d.
      - Pamokos
      - Vasarį gimusių gimtadieniai

  - Kovo 2d.
      - Pamokos
      - 18val. Kaziuko mugė,
         Nepriklausomybės minėjimas ir
         karaoke vakaras


         
  

  Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!
          
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!