Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo   100-ąsias metines, norime pasveikinti   visus Pasaulio lietuvius, padėkoti už jų   nepailstamą darbą, atsidavimą, meilę   lietuviškam žodžiui bei tradicijų   perdavimą iš kartos į kartą. Ačiū Jums   visiems, kad didžiuojatės Lietuva, jos   praeitimi bei prisidedate kuriant jos   ateitĮ!

  Naujas adresas:

    Cornell Cooperative Extension,
    423 Griffing Ave # 100
    Riverhead, NY 11901


  Artimiausi įvykiai:

  - Balandžio 21d.
     - Pamokos

  - Balandžio 28d.
     - Pamokos
     - Balandžio gimtadieniai

  - Gegužės 5d.
     - Pamokos
     - 11-13val. Motinos dienos šventė


         
  
Visų labai laukiame!           
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!