Sveikiname visus, pradėjus 11-uosius
  mokslo metus Aleksandros Kazickienės
  lituanistinėje mokykloje!
  Džiaugiamės vėl matydami ūgtelėjusius
  po vasaros vaikus bei sulaukę naujų
  mokinių.


  Artimiausi įvykiai:

  - Lapkričio 26d. -
          Pamokų nėra - Thanksgiving

  - Gruodžio 3d. -
          Pamokos

  - Gruodžio 10d. -
          Kalėdinis rytmetys
          Gruodį gimusių gimtadieniai

  Visų labai lauksime
                                   Iki greito!

         

                                                           
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui
         ir Lietuvių Fondui už paramą!