Sveikiname visus pradedant jau
 13-uosius mokslo metus
 A. Kazickienės Lituanistinėje mokykloje!  Smagu vėl matyt vaikų šypsenas.
 Linkime visiems smagių ir produktyvių
 mokslo metų!
 Širdingai dėkojame Lietuvos Švietimo
 ir Mokslo Ministerijai, JAV Švietimo
 Tarybai bei naująjai konsulei Niujorke
 Gitanai Skripkaitei už mielus
 sveikinimus ir linkėjimus šiais
 mokslo metais.

  Artimiausi įvykiai:

  - Rugsėjo 22 d.
     - Išvyka į spektaklį "Žalia Gyva"
       Maironio lituanistinėje mokykloje

  - Rugsėjo 29 d.
     - Pamokos

  - Spalio 6d.
     - Vietoje pamokų -
       10val. Išvyka į moliūgų lauką
     - Mokytojų diena
     - Rugsėjį gimusių gimtadieniai


         
  

  Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!
          
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!