Kviečiame visus, didelius ir mažus!

  Šeštadienį, Rugsėjo 17d. 10:00am

  į A. Kazickienės lituanistinės mokyklos
   17-tų mokslo metų atidarymą
  Cornell Cooperative Extension
  patalpose adresu:
  423 N Grifing Ave, Riverhead

  Kviečiame tėvelius pasilikti
  pusvalandžiui trumpai susipažinti
  su naujienomis, pasidalinti įspūdžiais,
  o su vaikais tęsime smagų rytmetį
  iki 13 val.

  Kaip jau įprasta, mokykla vaišins
  pica ir ledais!


               Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!

 

         
  

         
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai, Lietuvių Fondui ir JAV Lietuvių Bendruomenei už paramą!