Sausio 13-ąją jau 28-tus metus Lietuva  mini Laisvės Gynėjų dieną. Tą lemtingą  dieną Lietuva stojo prieš sovietinę  okupaciją ir žengė keliu, vedusiu į  demokratiją bei NATO ir Europos  Sąjungos narystę. Lietuviai atsimena  1991m. sausio 13-ąją, nusinešusią  keturiolikos žmonių gyvybes kovoje už  Tėvynės laisvę. Įsisekime šiandien prie  širdies neužmirštuolės žiedą, uždekime  žvakę kritusių Lietuvos didvyrių  atminčiai, nepamirškime ką 1991-aisiais  kiekvienam lietuviui reiškė žodis
 "laisvė" ir ką jis reiškia mums šiandien

  Artimiausi įvykiai:

  - Sausio 19 d.
     - Pamokos

  - Sausio 26 d.
      - Pamokos
      - Sausį gimusių gimtadieniai

  - Vasario 2 d.
      - Pamokos
      - 18 val. R. Vaičaičio poezijos vakaras


         
  

  Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!
          
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!