Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo   100-ąsias metines, norime pasveikinti   visus Pasaulio lietuvius, padėkoti už jų   nepailstamą darbą, atsidavimą, meilę   lietuviškam žodžiui bei tradicijų   perdavimą iš kartos į kartą. Ačiū Jums   visiems, kad didžiuojatės Lietuva, jos   praeitimi bei prisidedate kuriant jos   ateitĮ!

  Naujas adresas:

    Cornell Cooperative Extension,
    423 Griffing Ave # 100
    Riverhead, NY 11901


  Artimiausi įvykiai:

  - Gegužės 19d.
     - Testai
     - Gegužės ir Vasaros gimtadieniai
     - 11val. Mokslo metų pabaigos šventė

  - Birželio 5d.
     - Administracijos susrinkimas


         
  
Visų labai laukiame!           
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!