Širdingai dėkojame Lietuvių Fondui ir
 JAV Švietimo Tarybai už ilgametį
 dėmesį, rūpestį ir $4,000 paramą. Tai
 didelis, labai vertinamas indėlis į
 mokinių lituanistinį ugdymą Rytiniame
 Long Island'e. Džiaugiamės galėdami
 mokyti, auklėti ir ugdyti drąsias ir
 pilietiškas asmenybes. AČIŪ!


  Artimiausi įvykiai:

  - Kovo 23 d.
      - Pamokos

  - Kovo 30 d.
      - Pamokos
      - Kovą gimusių gimtadieniai

  - Balandžio 6 d.
      - Pamokos


         
  

  Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!
          
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!