- TĖVELIŲ DĖMESIUI

            
         

Dėmesio Tėveliams

 • Užmokėti už mokslą prašome ne vėliau kaip iki spalio pirmo šeštadienio.
 • Praneškite, jei reikalingas transportas į ir/arba iš mokyklos, vieni kitiems pagelbėsim.
 • Mokykla prasideda 9val. ryto, baigiasi 1val. po pietų, prašome atvykti laiku.
 • Prašome įdėti vaikams užkandį ir gėrimą, kad galėtų pavalgyti per pietų pertrauką. Prašome nedėti saldumynų. Maistas nebus šildomas mikrobanginėje.
 • Prašome vaikams NEĮDĖTI jokių žaislų, elektroninių žaidimų ar grotuvų. Pamokų metu mokinius prašome išjungti mobilius telefonus ir muzikos klausymo priemones, nesilaikant šios taisyklės, telefonai ir muzikiniai prietaisai bus atimti iki pamokų tą dieną pabaigos.
 • Prašome  NEATVESTI sergančių vaikų – peršalusių, kosinčių, viduriuojančių, su akių ar odos infekcijomis. Gerbkim vieni kitus, saugokim vieni kitų sveikatą!
 • Mokyklos personalas neturi teisės Jūsų vaikui duoti jokių vaistų.
 • Vaikus po ligos veskite į mokyklą tik praėjus 24 valandoms po to, kai davėte vaistus nuo karščio, antibiotikus, ir ligos simptomai (kosulys, bėganti nosis, ašarotos-pūlingos akys, odos išbėrimas) atslūgo.
 • Prašome gerbti pedagogų sprendimus. Vaikai bus suskirstyti į klases pagal žinių lygį ne pagal amžių.
 • Prašome pasiimti vaikus ne vėliau kaip 1:15val. po pietų. Gerbkime vieni kitų laiką.
 • Vaikų drausmė bus aptariama su tėvais. Jei vaikas negerbs mokytojų ir kitų mokinių, po trijų įspėjimų, vaiką prašysime iš mokyklos pasiimti visiškai.
 • Prašome atvesti vaikus tvarkingai ir pagal orą aprengtus. Uniforminiai marškinėliai yra pageidautini, bet ne būtini. Mažiesiems lauke yra žaidimo aikštelė su smėlio dėže, kurioje jie žais per pertraukas. Patiems mažiausiems į kuprinę įdėkite antrus drabužius, ypač jei su vaikais neliksite mokykloje.
 • Vaikai nebus leidžiami išvykti iš mokyklos su svetimais žmonėmis, prieš tai nesusiskambinus su tėvais.
 • Prašome pranešti mokytojams, budėtojai ar administratorei, jei pasiimate vaiką, pamokoms nepasibaigus.
 • Nelaimingo atsitikimo atveju, pirmiausia bus stenagiamasi susisiekti su tėvais ir artimaisiais, jų neradus, reikalui esant, vaikas bus nugabentas į ligoninę.
 • Atvažiavę ir lydėdami vaikus į klasę, nepalikite įjungtų automobilių.
 • Mokyklos administracija praneš, jei nebus pamokų dėl blogų oro sąlygų.
 • Visa vaikų informacija bus laikoma konfidenciali ir nedalinama kitiems, jei Jums reikalingas kieno nors telefono numeris ir negalite susisiekti su asmeniu tiesiogiai, kreipkitės į administraciją, tas asmuo bus informuotas ir pats Jums paskambins.
 • Mokytojai nuspręs, kada ir kokias mokiniai turės įsigyti knygas ir sąsiuvinius užrašams.
 • Gimtadieniai švenčiami kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį, vasaros gimtadieniai – paskutinę mokslo metų dieną