Sveikiname visus pradedant jau
 13-uosius mokslo metus
 A. Kazickienės Lituanistinėje mokykloje!  Smagu vėl matyt vaikų šypsenas.
 Linkime visiems smagių ir produktyvių
 mokslo metų!
 Širdingai dėkojame Lietuvos Švietimo
 ir Mokslo Ministerijai, JAV Švietimo
 Tarybai bei naująjai konsulei Niujorke
 Gitanai Skripkaitei už mielus
 sveikinimus ir linkėjimus šiais
 mokslo metais.

  Artimiausi įvykiai:

  - Lapkričio 17d.
     - Pamokos
     - Lapkritį gimusių gimtadieniai

  - Lapkričio 24d.
     - Pamokų nėra - Padėkos diena

  - Gruodžio 1d.
     - Pamokos


         
  

  Visų labai lauksime.
                                   Iki greito!
          
         A. Kazickienės lituanistinės mokyklos kolektyvas dėkoja Kazickų Šeimos Fondui,
         Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui už paramą!