- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI
    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
        - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

Kodėl mokykla pavadinta Aleksandros Kazickienės vardu

     Garbė buvo atiduota Gerb. Juozo ir Aleksandros Kazickų šeimai, gyvenančiai Long Island‘o   rytuose, kur dabar jau suskaičiuojama iki penkių šimtų trečiosios bangos lietuvių. Kazickai   daug dešimtmečių garsina Lietuvos vardą, didžiuojasi savo lietuviška kilme, išsaugoję   lietuvybę ir lietuvių kalbą, savo išmintimi, meile ir turtais dalijasi su lietuviais Lietuvoje ir už jos   ribų. Žinant Dr. Juozo Kazicko giminės ir šeimos istoriją, jo norą siekti pažangesnio gyvenimo   sau ir savo šeimai, kurioje kartu su žmona Aleksandra išaugino dukrą ir keturis sūnus, ryžtą   siekti paties geriausio išsilavinimo, jo sėkmę versle ir aukštuomenės pasaulyje, negalima   buvo suabejoti, kad vienas jis nebūtų šitiek pasiekęs, jei ne jam visą gyvenimą pasiaukojusi   Ponia Aleksandra. Taigi mokyklą buvo nuspręsta pavadinti Aleksandros Kazickienės   lituanistine mokykla.

     Apie Aleksandros Kalvėnaitės Kazickienės ir jos vyro Dr. Juozo Kazickų šeimą skaitykite:
     "Vilties kelias“ memuarai – Aleksandra ir Juozas Kazickai apie savo gyvenimą
     Leidėjas: Tyto alba, ISBN: 9986-16-236-X, 428 psl., 2002m

     Daugiau informacijos galite rasti adresu www.odysseyofhopethebook.com