- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
        - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         
    P. ALEKSANDRA KAZICKIENĖ
                         
    nuotraukas is šeimos archyvo internete talpinti leido Jūratė Kazickaitė